HAMBARAVIKINDLUSTUSE KINDLUSTUSLEPINGUGA LIITUMINE

Kindlustuse turustaja, kindlustusmaaklerfirma Northern1, on eelnevalt erinevate kindlustusandjatega suheldes teinud kindlaks, et tulenevalt kindlustusriski spetsiifilisusest pakub iseseisvat (teistest kindlustusriskidest lahus) hambaravikindlustust Eestis hambaravi teenust (s.h õnnetusjuhtumi ja suuvähi raviteenust) kasutavatele isikutele ja välisriigis õnnetusjuhtumi hambaraviteenust kasutavatele isikutele üks kindlustusselts, XL Insurance Company SE, mille kindlustuslepinguid Northern1 kindustusvõtjatele otse vahendab.
  • Palun vali allolevatest valikutest vaid üks, Sulle kõige sobilikum kindlustuspakett ja kindlustusmakse tasumise viis olles eelnevalt veendunud, et selle paketi kindlustustingimused vastavad Sinu kindlustushuvile:
  • Kirjuta siia hambaravikliiniku (või hambaravikabineti) nimi kus Sa soovid kindlustuse poolt hüvitatavat raviteenust saada. See võib olla Sinu regulaarne hambaravikliinik või Sa võid valida kliiniku alajaotusest ‘Partnerkliinikud'.