HAMBARAVIKINDLUSTUSE KINDLUSTUSLEPINGUGA LIITUMINE

Oled valinud kindlustuskaitsepaketi . Kindlustusmakse kuus 0€, aastane kindlustusmakse €.

Kindlustuse turustaja, kindlustusmaaklerfirma Northern1, on eelnevalt erinevate kindlustusandjatega suheldes teinud kindlaks, et tulenevalt kindlustusriski spetsiifilisusest pakub iseseisvat, teistest kindlustusriskidest lahus, hambaravikindlustust Eestis hambaravi teenust (s.h õnnetusjuhtumi ja suuvähi raviteenust) kasutavatele isikutele ja välisriigis õnnetusjuhtumi hambaraviteenust kasutavatele isikutele üks kindlustusselts, XL Insurance Company SE, mille kindlustuslepinguid Northern1 kindustusvõtjatele otse vahendab.