Milline on hambaravikindlustuse kindlustuskaitse?

Hambaravikindlustuse kindlustuskaitse eesmärk on hüvitada kindlustusvõtjale kindlustuslepingu tingimuste alusel tema ravikulud, mis ilmnevad peale kindlustulepingu alguskuupäeva.

Kindlustuskaitse kehtib tingimusel, et ravi oli kindlustusandja hinnangul kliiniliselt vajalik, kindlustusmakse või osa kindlustusmaksest on kindlustusjuhtumi ajaks tasutud ning ravi toimub ja on lõpetatud kindlustusperioodi lõpuks.

Kindlustuskaitse on kättesaadav isikutele kelle vanus kindlustuslepingu alguspäeval on 21 - 70 eluaastat.

Kindlustuskaitse rakendub vaid nendele hammastele, mis Sul on liitumise hetkel suus. Enne liitumist eemaldatud hammaste ravi e. asendamine ei kuulu kindlustuskaitse alla.

Kindlustuskaitse periood on 1 aasta. Kindlustuskaitse jõustub kohe peale kindlustusavalduse esitamist ja makseviisiga liitumist. Kindlustuskaitse algust kinnitab kindlustuse turustaja poolt Sinu e-posti aadressile saadetud poliis.

Kindlustuskaitse saamiseks võid Sa raviks pöörduda misiganes hambaravi-või ravikliinikusse Eestis ja õnnetusjuhtumi korral ka välismaa litsentseeritud hambaravikliiniku poole.

Kindlustuskaitse rakendub regulaarsele-, õnnetusjuhtumi- ja suuvähi ravile.

Kindlustuskaitse ei rakendu ravitöödele, mis on teostatud ooteajal (vt. kindlustuslepingu tingimuste lisa A).

Teatud raviteenused kuuluvad kindlustuskaitse alla vaid siis kui nendele (kirjeldatud raviplaani alusel) on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust. Sellised raviteenused on:
a) Tarkusehamba eemaldamine
b) Kroonide, sildade k.a silla vahelüli või Maryland silla paigaldus
c) Ajutine kroon
d) Osaline või totaalprotees
e) Implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine

Sul on võimalus kindlustuskaitsest taganeda 14 päeva jooksul kindlustuselepingu alguskuupäevast.

Sul (ja kindlustusandjal) on õigus kindlustuskaitse e. kindlustusleping katkestada 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu saates vastavasisuline taotlus kindlustuse turustaja e-posti aadressile, sealjuures võttes arvesse, et kindlustuskaitse ja kindlustusleping lõppevad kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Enne liitumist loe kindlasti Hambaravikindlustuse tingimusi HRK-4/2020.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: