KINDLUSTUSTINGIMUSED HRK-4/2020
uutele kindlustuslepingutele alates 01.08.20
pikendatud kindlustuslepingutele alates 01.09.20
TEABEDOKUMENDID
uutele kindlustuslepingutele alates 01.08.20
pikendatud kindlustuslepingutele alates 01.09.20
KINDLUSTUSTINGIMUSED HRK-3/2019
uutele kindlustuslepingutele sõlmitud 10.12.19 - 29.02.20 ja pikendatud kindlustuslepingutele sõlmitud 10.01.20 - 31.08.20
TEABEDOKUMENDID
uutele kindlustuslepingutele sõlmitud 10.12.19 - 29.02.20 ja pikendatud kindlustuslepingutele sõlmitud 10.01.20 - 31.08.20
KINDLUSTUSTINGIMUSED HRK-2/2019
uutele ja pikendatud kindlustuslepingutele sõlmitud perioodil 29.03.19 - 09.12.19
TEABEDOKUMENDID
uutele ja pikendatud kindlustuslepingutele sõlmitud perioodil 29.03.19 - 09.12.19