Korduma kippuvad küsimused

Kindlustuskaitse ja kindlustustingimused

Miks ma peaksin hambaravikindlustusega liituma?

Hambaravikindlustus, nagu ka iga teine kindlustus, on selleks, et ennetada ja maandada oma võimalikke tekkivaid riske. Hambaravikindlustuse puhul on nendeks riskideks hambaravikulud, mis Sul  võivad tulevikus tekkida.

Kui pikk on kindlustusperiood?

Hambaravikindlustusleping sõlmitakse tähtajatuna. Kindlustusperiood on 1 aasta ja see pikeneb kindlustuslepingu pikendamise kuupäeval järgmiseks 12 kuuks kui kindlustusandja või kindlustusvõtja ei ole avaldanud soovi leping katkestada teavitades sellest 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Mida tähendab ooteaeg?

Ooteaeg on kindlustuslepingu alguspäevast arvestatav periood päevades, mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta. Ooteajal teostatud ravi kulud on kindlustatud isiku omaosalus.

Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravile ning kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

Kas ma pean hambaravikindlustuse hüvede saamiseks minema teatud hambaravikliinikusse?

Ei pea. Võid hambaravikindlustuse hüvitise saamiseks jätkata ravi oma lemmikkliinikus või vajadusel saada ravi misiganes hambaravikliinikus Eestis, õnnetusjuhtumi korral ka hambaravikliinikus välismaal.

Kas hambaravikindlustus hüvitab minu hambaaukude paranduse?

Kui oled liitunud hambaravikindlustusega ja Sul tekib vajadus hambaaukude parandamiseks ooteaja jooksul (90 päeva liitumise hetkest) siis kindlustus seda ravi ei hüvita, see on Sinu omaosalus. Kindlustus hüvitab Sinu hambaaukude täitmise peale ooteaja lõppu, 1 täidis iga hamba kohta 2 aasta jooksul.

Milliste hambaravikliinikute juures on võimalik hambaravikindlustuse hüvitist saada?

Kõikides hambaravikliinikutes või raviasutustes Eestis ja õnnetusjuhtumi korral ka hambaravikliinikus välismaal. Loe koostööst hambaravikliinikutega Eestis siit.

Kas minu hambaarst teab, et olen hambaravikindlustusega liitunud?

Sõltub hambaravikliinikust. Partnerkliinikud, mis saavad esitada raviarveid otse kindlustusjuhtumite käsitlejale, omavad infot hambaravikindlustusega liitunute kohta. Ülejäänud kliinikud sellist informatsiooni ei oma. Sõltumata kliinikust, on hea kui annad oma hambaarstile teada, et oled hambaravikindlustusega liitunud.

Kas ma peale maksimaalse kindlustussumma ärakasutamist saan katkestada kindlustuslepingu?

Kindlustuslepingu saate katkestada vaid jooksva kindlustusperioodi lõpuks teatades sellest ette vähemalt 1 kuu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval. Kui valisite tasumiseks igakuised kindlustusmaksed, siis need peavad laekuma terve kindlustusperioodi kohta – 12 järjestikust kuud.

Kas hammaste pesu/puhastus/poleerimine/lakiga katmine (kaitseks) on kaetud?

Ei, need protseduurid on nö. profülaktilised või ilu – ja kosmeetilised protseduurid, mis on hambaravikindlustuse tingimustega välistatud. Hambaravikindlustus hüvitab vaid hambaraviga seotud kulud, hüvitamisele kuulvate raviprotseduuride nimekirja leiate siit.

Kas ma saan muuta kindlustuskaitse paketti?

Kindlustuskaitsepaketti saab muuta vaid kindlustuslepingu pikendamise kuupäeval.

Millised raviprotseduurid on hambaravikindlustuse poolt hüvitatavad?

Kõik hambaravikindlustuse poolt hüviatatavad raviprotseduurid on kirjas hamabaravikindlustuse tingimuste lisas A iga kindlustuskaitsepaketi kohta eraldi ja dokumendis ‘Kindlsutskaitsepakettide võrdlus’, leiate kõik need siit.

Mida tähendab 1 täidis 2 aasta jooksul?

See tähendab, et kui Sul tekib hambasse või hammastesse auk ja see vajab täitmist, hambaravikindlustus hüvitab 1 täidise iga hamba kohta, mis on kehtiv 2 aastat. Tähendab, et kui pikendad oma kindlustuslepingut igal aastal uuesti, siis 2.aastal kindlustus järgmist täidist sama hamba kohta ei hüvita, küll aga hüvitab kindlustus jälle 1 täidise sama hamba kohta 3. liitumisaastal. Sama reegel kehtib ka juurekanali täitmisega. Kindlustus hüvitab 1 täitmise iga hamba kohta, sõltumata mitu juurt on hambal, 2 aasta jooksul.

Liitumine ja kindlustusmaksed

Kas hambaravikindlustusega liitumiseks pean ma esitama oma hammaste staatuse?

Ei pea esitama. Hambaravikindlustusega saavad liituda kõik vanuses 19 – 70 eluaastat sõltumata hammaste tänasest seisukorrast kuid kindlustuskaitse ei kohaldu hammaste, mis olid välja tõmmatud enne kindlustusperioodi alguspäeva, sellel kuupäeval või mis eemaldati ooteaja jooksul, asendmisele.

Kas hambaravikindlustuse kindlustusmakse suurus sõltub minu hammaste olukorrast?

Ei sõltu. Kõigile kehtivad samad hinnad ja hüvitisreeglid sõltumata hammaste olukorrast.

Kuidas ma saan kindlustuse eest maksta?

Hamabaravikindlustuse eest tasumiseks pead Sa kasutama oma deebet või krediitkaarti (sobivad VISA ja Mastercard, ei sobi Maestro). Kindlustusavalduse täitmise viimase etapina tuleb Sul sisestada pangakaardi andmed – kaardi number, kaardi omaniku nimi, kaardi aegumiskuupäev ja CVC numbri, mis on kolmekohaline kood kaardi tagaküljel – avanevasse makseterminaali aknasse:

 

 

Makse õnnestumisel annab sellest makseterminaal Sulle teada:

Loe liitumise ja kindlustusmaksete kohta rohkem siit.

 

 

Kas ma saan liituda hambaravikindlustusega kui mul on hammas/osa hambaid välja tõmmatud?

Jah, saad küll aga juba puuduolevate hammaste asendamist implantaadiga (ainult Kuld paketis) või hambaproteesiga hambaravikindlustus ei hüvita.

Kas ma saan kohe liituda või pean ootama enne kindlustuse pakkumist?

Sa saad vormistada kohese liitumise Avalduse vorm kaudu. Enne hambaravikindlustusega liitumist loe kindlasti kindlustustingimusi siit ja veendu, et need sobivad Sinu kindlustushuviga.

Mida ma pean tegema kui minu pangakaart aegub/kaob/varastatakse kindlustusperoodi jooksul?

Kui Sinu pangakaart aegub, kaob või varastatakse igakuiste kindlustusmaksete teostamise perioodil, siis palun anna sellest meile teada ja me saadame Sulle pangalingi, mille kaudu saad Sa oma kindlustusmaksed uuesti uue pangakaardiga aktiveerida.

Kas ma võin teise inimese eest tasuda hambaravikindlustuse kindlustusmakse ?

Jah muidugi, Sa võid tasuda kindlustusmakse nii enda, oma vanemate, laste või sõprade – tuttavate  eest teostades makse oma pangakaardiga.

Kindlustusjuhtumid

Kuidas ma pean oma raviarve esitama ja kuidas ma saan kindlustushüvitist?

Kui Sinu hambaravikliinik pakub võimalust, et saadab raviarved Sinu eest otse kindlustusjuhtumite käsitlejale, siis ei pea Sa ise midagi tegema ning Sinu ravikulud hüvitatakse otse hambaravikliinikule. Selliste hambaravikliinikute nimekirja leiad siit. Kui Sinu hambaravikliinik sellist teenust ei paku, siis tuleb Sul raviarve tavapäraselt ise hambaravikliinikule tasuda ja siis see esitada kindlustusjuhtumite käsitlejale kindlustusjuhtumite portaali kaudu siin.

Kindlustushüvitis tasutakse Sinu või hambaravikliiniku pangakontole pangaülekande teel 5 tööpäeva jooksul hetkest, mil kõik vajalikud dokumendid on esitatud, kindlustusjuhtumite käsitleja on kindlustusjuhtumi nõude kinnitanud ning selle töötlemise lõpetanud, saates Sinu e – posti aadressile kindlustusjuhtumi hüvitamise teatise. Teatises on kirjas väljamakstava hüvitise suurus, kas hüvitis kuulub väljamaksmisele Sinule või kliinikule või kui hüvitise väljamaksmisest on keeldutud, siis selle põhjus. Kindlustusjuhtumite käsitlemine võib võtta kauem aega juhtudel kui hambaravikliiniku arvel puuduvad kindlustusjuhtumite käsitlemiseks vajalikud andmed.

Kui tähtis on hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel?

Hamba, millele ravi teostati, number on väga tähtis, et kindlustusjuhtumite käsitleja saaks järgida kindlustustingimustes kehtestatud hüvitisreegleid (näit. 1 täidis iga hamba kohta 2 aasta jooksul). Kui raviarvel, mille Sa kindlustusjuhtumite käsitlejale esitad, puudub hamba number, siis palub kindlustusjuhtumite käsitleja esitada ravikaardi või muu dokumendi, millele on hamba number märgitud.

Kas ma pean raviarved kindlustusjuhtumite käsitlejale esitama ka ooteajal?

Jah, see on soovituslik. Selliselt omab kindlustusjuhtumite käsitleja ülevaadet erinevatele hammastele teostatud ravist, mis võib olla vajalik informatsioon raviarvete hüvitamiseks peale ooteaega.

OLULINE TEADA: