Korduma kippuvad küsimused

KINDLUSTUSKAITSE JA KINDLUSTUSLEPINGU TINGIMUSED

Miks ma peaksin hambaravikindlustusega liituma?

Hambaravikindlustus, nagu ka iga teine kindlustus, on selleks, et ennetada ja maandada oma võimalikke tekkivaid riske. Hambaravikindlustuse puhul on nendeks riskideks hambaravikulud, mis Sul  võivad tulevikus tekkida.

Liitudes hambaravikindlustusega väldid olukorda kus hambaraviteenuse kulu võib osutuda oodatust suuremaks ja Sa kaalud ravist loobumist. Hambaravikindlustus hüvitab Sinu tekkivad ravikulud, Sa saad endale ravi lubada ja Sinu hambad on terved.

Millised raviprotseduurid on hambaravikindlustuse poolt hüvitatavad?

Hambaravikindlustuse poolt on hüvitatavad kõik raviprotseduurid, mis on kirjas hamabaravikindlustuslepingu tingimuste lisas A  ja dokumendis ‘Hambaravikindlustuse hüvitisreeglid kindlustuslepingutele alates 10.12.2019’

Kui pikk on kindlustusperiood?

Hambaravikindlustusleping sõlmitakse tähtajatuna. Kindlustusperiood on 1 aasta ja see pikeneb kindlustuslepingu pikendamise kuupäeval järgmiseks 12 kuuks kui kindlustusandja või kindlustusvõtja ei ole avaldanud soovi leping katkestada teavitades sellest 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Mida tähendab ooteaeg?

Ooteaeg on kindlustuslepingu alguspäevast arvestatav periood päevades, mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta e. ooteajal teostatud ravikulud on Sinu omaosalus ja ei kuulu hüvitamisele.

Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravile ning kindlustuslepingu pikendamisel uuel kindlustusperioodil.

Kas ma pean hambaravikindlustuse kindlustuskaitse saamiseks minema teatud hambaravikliinikusse?

Ei pea. Võid hambaravikindlustuse kindlustuskaitseks saada ravi oma lemmikkliinikus või vajadusel saada ravi misiganes hambaravikliinikus Eestis, õnnetusjuhtumi korral ka hambaravikliinikus välismaal.

Kas hambaravikindlustus hüvitab minu hambaaukude paranduse?

Kui oled liitunud hambaravikindlustusega ja Sul tekib vajadus hambaaukude parandamiseks ooteaja jooksul (90 päeva liitumise hetkest) siis hambaravikindlustus seda ravi ei hüvita, see on Sinu omaosalus. Kindlustus hüvitab Sinu hambaaukude täitmise peale ooteaja lõppu.

Milliste hambaravikliinikute teenustele kindlustuskaitse toimib?

Kindlustuskaitse toimib kõikide Eestis litsentseeritud hambaravikliinikute ja õnnetusjuhtumi korral ka välismaa litsentseeritud hambaravikliinikute teenustele.

Hambaravikindlustustuse poolt hüvitatavad raviteenused leiad siit.

Kas ma peale maksimaalse kindlustussumma ärakasutamist saan katkestada kindlustuslepingu?

Kindlustuslepingu saate katkestada vaid jooksva kindlustusperioodi lõpuks teatades sellest ette vähemalt 1 kuu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval. Kui valisite tasumiseks igakuised kindlustusmaksed, siis need peavad laekuma terve kindlustusperioodi kohta – 12 järjestikust kuud.

Kas hammaste pesu/puhastus/poleerimine/lakiga katmine (kaitseks) on kaetud?

Ei, need protseduurid on nö. profülaktilised või ilu – ja kosmeetilised protseduurid, mis on hambaravikindlustuslepingu tingimustega välistatud. Hambaravikindlustus hüvitab vaid hambaraviga seotud kulud, hüvitamisele kuuluvate raviprotseduuride nimekirja leiate siit.

Kas ma saan muuta kindlustuskaitsepaketti?

Kindlustuskaitsepaketti ei saa muuta kindlustusperioodi jooksul. Seda saab muuta vaid kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

Millised kindlustuslepingu tingimused kehtivad mulle?

Sulle kehtivad kindlustuslepingu tingimused, mis on kehtivad Sinu hambaravikindlustusega liitumise hetkel. Kindlustusperiood on 1 aasta ja Sinu kindlustuslepingu tingimused kehtivad samuti 1 aasta, isegi kui Sinu kindlustusperioodi jooksul annab kindlustusandja välja täiendatud või muudetud kindlustustingimused.

Sinule kehtiva kindlustuslepingu tingimuste versioon (HRK-2, HRK-3) on kirjas Sinu kindlustuspoliisil ja leitav siin.

Kui kindlustusandja teeb kindlustustingimustesse muudatused Sinu kindlustusperioodi jooksul, siis annab kindlustuse turusaja Sulle sellest teada 1 kuu enne kindlustusperioodi lõppu ja uue kindlustusperioodi algust.

Mis on piirhind?

Piirhind on maksimaalne kindlustuse poolt hüvitamisele kuuluv summa raviteenuse kohta. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on madalam kui piirhind, siis kindlustus hüvitab Sulle hambaravikliiniku hinna. Kui juhtub, et hambaravikliiniku raviteenuse hind raviarvel on kõrgem kui piirhind, siis kindlustus hüvitab Sulle piirhinna summa ja sellest ülejäänud osa on Sinu omaosalus.

HAMBARAVIKINDLUSTUSEGA LIITUMINE JA KINDLUSTUSMAKSETE TASUMINE

Kas hambaravikindlustusega liitumiseks pean ma esitama oma hammaste staatuse?

Ei pea esitama. Hambaravikindlustusega saavad liituda kõik vanuses 19 – 70 eluaastat sõltumata hammaste tänasest seisukorrast kuid kindlustuskaitse ei kohaldu hammaste, mis olid välja tõmmatud enne kindlustusperioodi alguspäeva, sellel kuupäeval või mis eemaldati ooteaja jooksul, asendmisele.

Kas hambaravikindlustuse kindlustusmakse suurus sõltub minu hammaste olukorrast?

Ei sõltu. Kõigile kehtivad samad hinnad ja hüvitisreeglid sõltumata hammaste olukorrast või diagnoositud haigustest.

Kuidas ma saan kindlustuse eest tasuda?

Hamabaravikindlustuse eest tasumiseks on Sul 3 võimalust:

1. AASTANE KINDLUSTUSMAKSE 1 OSAS läbi oma panga kasutades ID-kaarti, Smart-ID, Mobiil-ID või pinkalkulaatorit

või

2.AASTANE KINDLUSTUSMAKSE 3 OSAS läbi SliceIn3 makseviisi

  • InBank tasub Sinu eest kogu kindlustusmakse – Sina tasud InBankile kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt
  • Liitu täna – maksa esimene osamakse InBank’ile alles järgmine kuu
  • Maksmine läbi Sinu panga

3. AASTANE KINDLUSTUSMAKSE 12 OSAS läbi EveryPay makseviisi kasutades oma deebet-või krediitkaarti

  • Tasu aastane kindlustusmakse 12 osamaksena oma deebet-või krediitkaardilt
  • Liitu täna – maksa esimene osamakse täna
  • Igakuised osamaksed automaatselt iga kuu samal kuupäeval kui toimus 1. osamakse

NB! Ole veendunud, et Sinu deebet-või krediitkaart on Sinu internetipangas aktiveeritud internetiostudeks.

 

Kas ma saan liituda hambaravikindlustusega kui mul on hammas/osa hambaid välja tõmmatud?

Jah, saad küll aga juba puuduolevate hammaste asendamist implantaadiga, sillaga või hambaproteesiga hambaravikindlustus ei hüvita.

Kas ma saan kohe liituda või pean ootama enne kindlustuse pakkumist?

Sa saad vormistada kohese liitumise valides Avalehel Sulle sobiliku makseviisi (1-s, 3-s või 12 osas) ja Sulle sobiliku kindlustuskaitsepaketi ning kinnitades oma valikut vajutades lingile “LIITU JA MAKSA SIIN”.

Enne hambaravikindlustusega liitumist loe kindlasti kindlustustingimusi siit ja veendu, et need sobivad Sinu kindlustushuviga.

Mida ma pean tegema kui minu pangakaart aegub/kaob/varastatakse kindlustusperoodi jooksul?

Kui Sinu pangakaart aegub, kaob või varastatakse igakuiste kindlustusmaksete teostamise perioodil, siis palun anna sellest meile teada ja me saadame Sulle pangalingi, mille kaudu saad Sa oma automaatsed igakuised kindlustusmaksed uuesti uue pangakaardiga aktiveerida.

Kas ma võin teise inimese eest tasuda hambaravikindlustuse kindlustusmakse?

Jah, Sa võid tasuda kindlustusmakse nii enda, oma vanemate või laste eest.

Kuidas ma saan tasuda oma igakuiseid kindlustusmakseid?

Kui hambaravikindlustusega liitumisel valisid aastase kindlustusmakse tasumise 12 osas (EveryPay makseviis) läbi oma deebet-või krediitkaardi, siis võetakse iga kuu samal kuupäeval (liitumise ja esimese osamakse teostamise kuupäev)  kindlustusmakse osamakse automaatselt maha Sinu pangakaardilt. Sinu mureks on vaid tagada, et pangakaardil oleks sellel kuupäeval piisavalt rahalisi vahendeid ja pangakaart oleks kehtiv ja aktiivne.

KINDLUSTUSJUHTUMID

Kui tähtis on hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel?

Väga tähtis, et kindlustusjuhtumite käsitleja saaks järgida kindlustuslepingu tingimustes kehtestatud hüvitisreegleid (näit. 1 täidis hamba kohta).

Kui raviarvel, mille Sa kindlustusjuhtumite käsitlejale esitad, puudub hamba number (või hamba valem), siis palub kindlustusjuhtumite käsitleja esitada ravikaardi või muu dokumendi, millele on hamba number märgitud. Hamba numbri võib hambaarst kirjutada arvele ka käsitsi.

Kas ma pean raviarved kindlustusjuhtumite käsitlejale esitama ka ooteajal?

Jah, see on soovituslik. Selliselt omab kindlustusjuhtumite käsitleja ülevaadet erinevatele hammastele teostatud ravist, mis võib olla vajalik informatsioon raviarvete hüvitamiseks peale ooteaega.

Kaua kestab kindlustusjuhtumite käsitlemine?

Kindlustujuhtumite käsitlemine võib võtta aega kuni 3 nädalat. Kindlustusjuhtumite käsitlemise lõppu kinnitab hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e – posti aadressile. Kindlustushüvitis makstakse välja Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates hüvitisteatise kättesaamisest.

 

Miks ma pean ennast kindlustusjuhtumite portaali registreerima?

Hambaravikindlustusega liitumisel esitasid oma kindlustusavalduse kindlustusandjale läbi kindlustust turustava kindlustusmaakleri veebilehe www.hambaravikindlustus.ee.

Kindlustusjuhtumite portaali haldab kindlustusjuhtumite käsitleja – Denis UK Limited – mis on kindlustusandja poolt volitatud kindlustusjuhtumeid käsitlev ettevõte.

Kindlustusega liitumisel sünkroniseeritakse Sinu andmed kindlustusjuhtumite käsitleja andmebaasiga. Registreerid ennast kindlustusjuhtumite portaali kasutajaks kinnitad, et oled kindlustusvõtja ja Sul on õigus siseneda sellesse portaali kindlustujuhtumite esitamiseks.

Kuidas toimub kindlustushüvitise väljamaksmine?

Kindlustushüvitise väljamakse saamiseks pead Sa sisestama oma IBAN pangakonto numbri kindlustusjuhtumite käsitleja portaali.

NB! Ole veendunud, et IBAN pangakonto number kuulub kindlasti sinule ja see on sisestatud vigadeta. Vastasel juhul ei jõua kindlustuhüvitise väljamakse sinuni.

Mida teeb partnerkliinik?

Partnerkliinikuks on hambaravikliinik, mis on valmis väljastama Sulle hambaravi arve, millel on kohe kõik vajalikud andmed (hamba, millele ravi teostati, number; raviprotseduuri hambaravikindlustuse kood) kindlustusjuhtumi kiireks käsitlemiseks või saatma Sinu raviarve otse kindlustusjuhtumite käsitlejale kui selline teenus on kindlustujuhtumite käsitleja ja hambaravikliiniku vahel aktiveeritud.