KUIDAS TOIMIB KINDLUSTUSKAITSE?

Kindlustuskaitse on kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi saabumisel e. ravikulu tekkimisel väljamakstav hüvitis.

Kindlustuskaitse kehtib:

  • regulaarse hambaravi korral ainult partnerkliinikute (loe nende kohta siin) raviteenustele;
  • erakorralise ja õnnetusjuhtumi hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikabinettide, mis erakorralist ja õnnetusjuhtumi raviteenust pakuvad, raviteenustele;
  • erakorralise ja õnnetusjuhtumi hambaravi korral välisriigis välisriigi litsentseeritud hambaarsti raviteenustele;
  • suuvähi ravi korral Eesti raviasutuste, mis sellist teenust pakuvad, raviteenustele.

Pane tähele: Kindlustuskaitse ei kehti teatud olukordadele mis on hambaravitingimustes välistatud, nende kohta loe lähemalt siit.

OLULINE TEADA: