KUIDAS TOIMIB KINDLUSTUSKAITSE?

 

Kindlustuskaitse on kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi saabumisel välja kindlustushüvitist kindlustustingimuste lisas A loetletud hambaraviteenuste eest maksimaalse kindlustussumma ja limiitide ulatuses.

Kindlustuskaitse aktiveerub kohe peale kindlustusavalduse esitamist ja kindlustusmakse või esimese osamakse teostamist v.a regulaarse hambaravi ja suuvähi ravi korral, millele rakendatakse ooteaega. Ooteaeg on liitumise alguspäevast arvestatav periood, mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta, need ravikulud on kindlustusvõtja omaosalus. Ooteajad leiad kindlustustingimuste lisas A ja kindlustuspakettide võrdlusdokumendis siin.

Kindlustuskaitse kehtib:

  • regulaarse hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute raviteenustele;
  • õnnetusjuhtumist põhjustatud hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute ning välisriigi litsentseeritud hambaarsti raviteenustele;
  • suuvähi ravi korral Eesti raviasutuste, mis sellist teenust pakuvad, raviteenustele.

Pane tähele: Kindlustuskaitse ei kehti teatud olukordadele mis on hambaravikindlustuse tingimustes välistatud, hambaravikindlustuse tingimustega saad tutvuda siin.

OLULINE TEADA:

MILLINE ON KINDLUSTUSKAITSE