KUIDAS TOIMIB KINDLUSTUSKAITSE?

 

Kindlustuskaitse on kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi saabumisel e. ravikulu tekkimisel väljamakstav hüvitis.

Kindlustuskaitse aktiveerub kohe, peale kindlustusavalduse esitamist ja kindlustusmakse või esimese osamakse teostamist kuid regulaarse hambaravi ja suuvähi ravi korral rakendatakse ooteaega.

Kindlustuskaitse kehtib:

  • regulaarse hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute raviteenustele;
  • õnnetusjuhtumist põhjustatud hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute ning välisriigi litsentseeritud hambaarsti raviteenustele;
  • suuvähi ravi korral Eesti raviasutuste, mis sellist teenust pakuvad, raviteenustele.

Pane tähele: Kindlustuskaitse ei kehti teatud olukordadele mis on hambaravitingimustes välistatud, nende kohta loe lähemalt siit.

OLULINE TEADA: