MIDA TEHA KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL?

  • Tasu Sulle teostatud hambaravi eest hambaravikliinikule
  • Laadi raviarve ülesse otse kindlustusjuhtumite käsitlejale ‘Kindlustusjuhtumid’ kaudu
  • Jälgi oma kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust ‘Kindlustusjuhtumid’ kaudu
  • Kindlustushüvitis tasutakse Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul hetkest, mil kindlustusjuhtumite käsitleja on kindlustusjuhtumi nõude kinnitanud saates Sinu eposti aadressile kindlustusjuhtumi hüvitamise teatise. Kindlustusjuhtumite käsitlemine võib võtta kauem aega juhtudel kui hambaravikliiniku arvel puuduvad kindlustusjuhtumite käsitlemiseks vajalikud andmed.

 

NB! Õnnetusjuhtumist, mis vajab õnnetusjuhtumi ravi, tuleb teada anda kuni 1 nädala jooksul peale õnnetusjuhtumit eposti aadressile kindlustusjuhtum@denisglobal.com.

NB! Kõik kindlustusjuhtumid (ka lisadokumendid kui on nõutud) tuleb kindlustusjuhtumite käsitlejale esitada hiljemalt 60 päeva jooksul peale ravi lõpetamise kuupäeva.

OLULINE TEADA: