MIDA TEHA KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL?

Hambaravikabineti arve toimib kui kindlustusjuhtumi registreerimise vorm. Arve tuleb kindlustusjuhtumite käsitlejale esitada:

või

  • Partnerkliiniku poolt, kui selline teenus on kliiniku poolt võimaldatud. Sellisel juhul ei pea Sa tasuma raviteenuste eest kas hambaraviteenuste grupile, alagrupile või raviprotseduurile määratud maksimaalse kindlustussumma ulatuses või limiitide ulatuses, Sinu raviks vajaliku raviteenuste kulu hüvitatakse otse partnerkliinikule.

Pane tähele: Kõik kindlustusjuhtumid tuleb kindlustusjuhtumite käsitlejale esitada hiljemalt 60 päeva jooksul peale ravi lõpetamise kuupäeva.

Pane tähele: Õnnetusjuhtumist, mis vajab õnnetusjuhtumi ravi, tuleb esimesel võimalusel teada anda eposti aadressile kindlustusjuhtum@denisglobal.com.

NB! Siinse veebilehe alajaotuse ‘Kindlustusjuhtumid’ kaudu saad Sa siseneda kindlustusjuhtumite haldamise portaali, et omada ülevaadet kas enda või partnerkliiniku poolt esitatud kindlustusjuhtumitest.

OLULINE TEADA: