MIDA TEHA KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL?

Hambaravikabineti arve toimib kui kindlustusjuhtumi registreerimise vorm. Arve tuleb Meile esitada:

Sinu poolt, kas

  • laadides arve ülesse siinse veebilehe alajaotuse ‘Kindlustusjuhtumid’ kaudu
  • saates arve meie e-posti aadressile info@hambaravikindlustus.ee või
  • saates arve meie postiaadressile Tartu mnt 84a – M302 Tallinn 10112

või

Partnerkliiniku poolt, kui selline teenus on võimaldatud (veendu selles enne ravi saamist!). Sellisel juhul ei pea Sa tasuma raviteenuste eest maksimaalse hüvitismäära ulatuses, Sinu raviks vajaliku raviteenuste kulu hüvitatakse otse partnerkliinikule.

Pane tähele: Kõik kindlustusjuhtumid tuleb meile esitada hiljemalt 60 päeva jooksul peale ravi lõpetamise kuupäeva.

Pane tähele: Õnnetusjuhtumist, mis vajab õnnetusjuhtumi ravi, tuleb esimesel võimalusel meile teada anda saates e – kirja aadressile info@hambaravikindlustus.ee  või helistades numbrile 7121227.

NB! Siinse veebilehe alajaotuse ‘Kindlustusjuhtumid’ kaudu saad Sa siseneda kindlustusjuhtumite haldamise portaali, et omada ülevaadet kas enda või partnerkliiniku poolt esitatud kindlustusjuhtumite ning kindlustuse poolt hüvitamisele kuuluva summa jäägi kohta.

OLULINE TEADA: