Mida teha kindlustusjuhtumite korral?

NB! Enne hambaravi trüki välja kindlustusjuhtumite esitamise vorm (kohustuslik kindlustusvõtjatele kes on liitunud kindlustuslepingu tingimustega HRK-4/2020, soovituslik teistele kindlustusvõtjatele).

NB! Vastavalt hambaravikindlustuslepingu tingimuste HRK-4/2020 punktile 7.2 kuuluvad teatud raviteenused (tarkusehamba eemaldamine, kroonide, sildade k.a silla vahelüli või Maryland silla paigaldus, ajutine kroon, osaline või totaalprotees ning implantaadi, abutmendi ja krooni paigaldus) hüvitamisele vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust.

1

Saa hambaravi

Saa hambaravi Sinu poolt eelistatud hambaravikliinikus.
Tasu raviarve teostatud ravi eest. Kaardimakse korral hoia alles makekorralduse koopia.
Täida kindlustusjuhtumi esitamise vorm raviarve põhjal või oma hambaarsti abil.
2

Sisene kindlustusjuhtumite portaali

Sisene kindlustujuhtumite esitamise portaali läbi selle veebilehe menüü alajaotuse "Kindlustusjuhtumid".
Esmakordsel sisenemisel teosta esmalt portaali registreerimine kasutades andmeid, mis on kirjas Sinu poliisil.
Igal järgenaval korral kasuta sienemiseks vaid oma isikukoodi ja salasõna, mille sa registreerimisel endale lõid.
3

Lae dokumendid portaali

Lae raviarve, kindlustusjuhtumi esitamise vorm (kohustuslik kindlustuslepinguga HRK-4/2020 kindlustusvõtjatele, soovituslik teistele) maksekorralduse koopia ja vajadusel ravikaart portaali järgides juhiseid ekraanil.
4

Ole otsusele ootel

Kindlustusjuhtumi käsitlemine võib võtta kuni 3 nädalat aega.
Jälgi oma kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust kindlustusjuhtumite portaali menüüs oleva valiku "Minu kindlustusjuhtumid" kaudu.
Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsusest annab teada hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e-posti aadressile.
5

Hüvitise väljamakse

Kindlustushüvitis laekub Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul hüvitisteatise kättesaamise päevast.

Täieliku informatsiooni kindlustusjuhtumite, nende esitamise ja hüvitamise kohta leiad Hambaravikindlustuse tingimuste HRK-4/2020 punktis 7

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: