MILLINE ON KOOSTÖÖ HAMBAARSTIDEGA?

Kindlustuskaitse saamiseks võid Sa pöörduda kõikidesse hambaravikliinikutesse Eestis  ja õnnetusjuhtumi puhul hambaravikliinikutesse välismaal. Me võtame vastu kõikide hambaravikliinikute raviarveid, et Sinu poolt tasutud ravikulud kokklepitud tingimustel hüvitada.

Partnerkliinik on:

a) hambaravikliinik Eestis, mis esitab kindlustusjuhtumid e. Sinu raviarved otse kindlustusjuhtumite käsitlejale ja Sa ei pea raviteenuste eest ravigrupile, alagrupile või raviprotseduuridele kehtestatud maksimaalse kindlustussumma ja limiitide ulatuses tasuma ning raviteenuste kulu hüvitatakse otse hambaravikliinikule

või

b) hambaravikliinik Eestis, mis rakendab raviarvel hambaravikindlustuse ravikoode ja tagab hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel kindlustusjuhtumi kiirema käsitlemise eesmärgil

Partnerkliinikute nimekirja leiad siit.

OLULINE TEADA: