MILLINE ON KOOSTÖÖ HAMBAARSTIDEGA?

Kindlustuskaitse saamiseks võid Sa pöörduda kõikidesse hambaravikliinikutesse Eestis  ja õnnetusjuhtumi puhul ka hambaravikliinikutesse välismaal. Me võtame vastu kõikide hambaravikliinikute raviarveid, et Sinu poolt tasutud ravikulud kokklepitud tingimustel hüvitada.

Partnerkliinik on:

a) hambaravikliinik Eestis, mis rakendab raviarvel hambaravikindlustuse ravikoode ja tagab hamba, millele ravi teostati, numbri olemasolu raviarvel kindlustusjuhtumi kiirema käsitlemise eesmärgil

või

b) hambaravikliinik Eestis, mis esitab kindlustusjuhtumid e. Sinu raviarved otse kindlustusjuhtumite käsitlejale. Palun veendu enne ravi, et selline teenus on hambaravikliiniku ja kindlustusjuhtumite käsitleja poolt võimadatud.

 

Partnerkliinikute nimekirja leiad siit.

OLULINE TEADA: