MILLISED ON KINDLUSTUSHÜVITISE REEGLID?

 • Samad hüvitisreeglid ja samad hinnad kehtivad kõigile 19 kuni 70 aastastele
 • Hambaravikindlustus hüvitab 3 raviteenuste grupi – regulaarne hambaravi, õnnetusjuhtumi hambaravi ja suuvähi ravi – teatud raviprotseduurid. Igale ravigrupile on määratud oma maksimaalne kindlustussumma kindlustuserioodi (1 aasta) kohta. Regulaarse hambaravi maksimaalne kindlustussumma on jaotatud alagruppide – röntgenülesvõtted, kergemad ravitööd, raskemad ravitööd ja implantaaditööd (kindlustuskaitsepakett Kuld) – vahel
 • Kindlustuse poolt hüvitatavad raviprotseduurid on kirjeldatud kindlustustingimuste lisas A ja kindlustuskaitsepakettide võrlduses siin
 • Kindlustusandja alustab võimalike tekkivate regulaarsete ravikulude hüvitamist peale ooteaega, mis on järgmised:
   • Röntgenülesvõtted – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Kergemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Raskemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Implantaaditööd – 150 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Suuvähi ravi – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast

  Pane tähele: Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravi korral ning kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

  Hüvitamisele mittekuuluva e. välistuste kohta saad lugeda hambaravikindlustuse tingimuste punktis 8. Hambaravikindlustuse tingimused leiad siit.

OLULINE TEADA: