MILLISED ON KINDLUSTUSHÜVITISED?

 • Samad hüvitisreeglid ja samad hinnad sõltumata east, alates 19aastasest kuni 80aastaseni.
 • Pakume 3 erinevat kindlustuspaketti erinevate hüvitismääradega, tutvu nendega lähemalt siit.
 • Ole teadlik, et kindlustusandja alustab ravikulude e. kindlustusjuhtumite hüvitamist peale ooteaega, mis on järgmised:
   • Röntgenülesvõtted – 30 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
   • Kergemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
   • Raskemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
   • Implantaaditööd – 150 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
   • Suuvähi ravi korral – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast

  Pane tähele: Ooteaeg ei rakendu erakorralise ja õnnetusjuhtumi ravi korral ning kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

  Hüvitamisele mittekuuluva e. välistuste kohta saad lugeda siit ja  hambaravikindlustuse tingimuste punktis 8. Hambaravikindlustuse tingimused leiad siit.

OLULINE TEADA: