KUIDAS TOIMIB KINDLUSTUSKAITSE?

 

Kindlustuskaitse on kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi e. hambaravi arve tekkimisel välja kindlustushüvitist kindlustustingimuste lisas A loetletud hambaraviteenuste eest maksimaalse kindlustussumma ja limiitide ulatuses.

  • Kindlustuskaitse kehtib:

   • kõigile 19 kuni 70 aastastele;
   • regulaarse hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute raviteenustele;
   • õnnetusjuhtumist põhjustatud hambaravi korral kõigi Eesti hambaravikliinikute ning välisriigi litsentseeritud hambaarsti raviteenustele;
   • suuvähi ravi korral Eesti raviasutuste, mis sellist teenust pakuvad, raviteenustele;

Regulaarsete ravikulude hüvitamisele kehtivad ooteajad. Ooteajal tekkinud raviarved ei kuulu kindlustuse poolt hüvitamisele. Ooteajad on järgmised:

   • Röntgenülesvõtted – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Kergemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Raskemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Implantaaditööd – 150 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Suuvähi ravi – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast

  NB! Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravi korral ning kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

  NB! Hüvitamisele mittekuuluva e. välistuste kohta saad lugeda hambaravikindlustuse tingimuste punktis 8. Hambaravikindlustuse tingimused leiad siit.

OLULINE TEADA:

MILLINE ON KINDLUSTUSKAITSE
KUIDAS KINDLUSTUSEGA LIITUDA
KUIDAS KINDLUSTUSJUHTUMIT ESITADA
KUIDAS KINDLUSTUSLEPINGUT LÕPETADA