MILLISED ON KINDLUSTUSHÜVITISE REEGLID?

 • Samad hüvitisreeglid ja samad hinnad kehtivad kõigile 19 kuni 70 aastastele.
 • 3 erinevat kindlustuskaitsepaketti, tutvu nendega lähemalt siit.
 • Kindlustusandja alustab ravikulude e. kindlustusjuhtumite hüvitamist peale ooteaega, mis on järgmised:
   • Röntgenülesvõtted – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Kergemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Raskemad ravitööd – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Implantaaditööd – 150 päeva kindlustuslepingu alguspäevast
    Suuvähi ravi korral – 90 päeva kindlustuslepingu alguspäevast

  Pane tähele: Ooteaeg ei rakendu õnnetusjuhtumi ravi korral ning kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

  Hüvitamisele mittekuuluva e. välistuste kohta saad lugeda siit ja  hambaravikindlustuse tingimuste punktis 8. Hambaravikindlustuse tingimused leiad siit.

OLULINE TEADA: