HAMBARAVIKINDLUSTUSE VÄLISTUSED

Hambaravikindlustuse poolt ei kuulu hüvitamisele:

  • ravi, mis on mõeldud hammaste, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguskuupäeva, sellel päeval või mis eemaldati hamba eemaldamisele kehtestatud ooteaja jooksul, asendamiseks;
  • olemasolevate hambakroonide või implantaadikruvide asendamisele;
  • raviteenuste või protseduuride kulu, mida ei ole kirjeldatud kindlustustingimuste lisas A või siin;
  • ravi, mis ületab protseduuride maksimaalset kordade arvu visiidi ja/või kindlustusperioodi kohta ning aastast maksimaalset kindlustussummat hambaraviteenuste grupi, alagrupi või protseduuri kohta;
  • profülaktilised menetlused (ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine, pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane);
  • kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik;
  • kulud, mille kandmine ei ole kindlustusandja arvates mõistlik ega vajalik. Kõik hüvitised tasutakse saadud ravi tavapäraste ja vastuvõetavate tasumäärade alusel. Kulud peavad olema mõistlikud, vajalikud, kantud täielikult ja üksnes ravi eesmärgil ning need peavad olema kooskõlas kindlustusandja hambaravinõustajate arvamusega.

Täielik loetelu hambaravikindlustuse välistustest on kindlustustingimuste punktis 8, kindlustustingimused leiad siit.

OLULINE TEADA: