KUIDAS KINDLUSTUSLEPINGUST JA KINDLUSTUSMAKSETEST TAGANEDA VÕI NEED KATKESTADA?

TAGANEMINE

Sul on õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul peale kindlustuslepingu alguskuupäeva saates vastavasisuline taotlus eposti aadressile info@hambaravikindlustus.ee ning saada kindlustusmakse tagastatud, välja arvatud juhul kui kindlustusjuhtum on selleks hetkeks hüvitatud või hüvitamiseks esitatud.

Kindlustuslepingust taganemise korral katkestatakse ka Sinu igaaastased või igakuised kindlustusmaksed.

 

KATKESTAMINE

Sul on õigus kindlustusleping katkestada 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu Sulle saadetavas ekirjas oleva lingi kaudu, sealjuures võttes arvesse, et leping lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Kindlustuslepingu katkestamisel katkestatakse ka Sinu igaaastased või igakuised kindlustusmaksed.

OLULINE TEADA: